Pedoman Tindakan Kedaruratan Pediatri

Pengarang : Alex H.Santoso,David Montgomery,Ian Higginson,Manfred Himawan,Phil Munro
Keperawatan Keluarga

Pengarang : Ina Debora R.L,Marilyn M. Friedman,Monica Ester,Setiawan,Yasmin Asih,Yoakim Asy
Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana untuk pendidikan Bidan

Pengarang : Ida Bagus Gde Manuaba
Kamus saku kedokteran dorland

Pengarang : Dyah Nuswntari
Memahami masalah Tiroid

Pengarang : Mark Ragg
Terapi Natural Asma

Pengarang : Dudy Misky,Roy Ridgway
Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular

Pengarang : Nur Nasry Noor
Boeis: Buku Ajar Penyakit THT

Pengarang : Caroline Wijaya,george L. Adams,Lawrence R. Boeis,Peter H.Higler
Keperawatan Kritis

Pengarang : Allenidekkania,Carolyn M.Hudak,Monica Ester
Bedah Plastik

Pengarang : Leila Henderson,Lilian Yuwono,Liliana Widjaja
Kedaruratan Obstetri

Pengarang : Richard H.Schwarz
Buku Saku Obat-Obatan Anestesia

Pengarang : Malfiawaty S,R.F.Maulany,Sota Omoigui
Farmakologi Dasar dan Klinik

Pengarang : Bertram G.Katzung,H. Azwar Agoes,Staf Dosen Farmakologi Fakultas Kedokteran UNSRI
Buku pedoman Terapai Diet dan Nutrisi

Pengarang : Liniyanti D.Oswari,Mary Courtney Moore,Melfiawati
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Pencarian Spesifik
    Judul :
    Pengarang :
    Subyek/ Subjek :


    Registrasi
    NIM :